Vad kan vi hjälpa dig med?Maskinflyttning

Inom smide, mekanik, VVS, grafisk service och maskin- industriflytttningar kan vi det mesta.

Smide

Svetsning av stålkonstruktioner m.m.
Svetsning av aluminium, magnesium, rostfritt (även rör), gjutgods m.m. i nymontage och reparationer.
Licenssvetsning och Legosvetsning.
Försäljning av svetsmaskiner, svetsmaterial och tillhörande utrustning.

Mekanik

Maskinflyttning

Reparation och underhåll av ”mekanisk-, pneumatisk- och hydralisk utrustning”, t.ex. trä & metallbearbetningsmaskiner, pressar, tvättar, plåtbearbetningsmaskiner m.m. Även nytillverkning av maskindelar. Maskinmontage. Legotillverkning av prototyper/små serier, svetsning, svarvning och fräsning. Begränsad elbehörighet finns.

VVS

Vi erbjuder service, reparation och nyförsäljning av det mesta inom VVS. Service och nyförsäljning av oljebrännare, pelletsbrännare och där tillhörande utrustning.
Industri: Service och nyförsäljning av kompressorer med kringutrustning.
Nydragning och omändring av luftstammar.
Svetsning av rör: Svart och rostfritt med gas, tig och MMA (pinne).
Begränsad elbehörighet finns.

Grafisk service

Reparation och underhåll av tryckerimaskiner.

Maskinflyttning och Industriflyttning

Flyttning av allt från enstaka maskiner till hela verkstäder med samtlig utrustning.